Algemene informatie bemiddelaars

U wilt aan de slag met mensen met een arbeidsbeperking. Bij welke organisatie kunt u terecht voor geschikte kandidaten uit de doelgroep?

In dit overzicht staan de verschillende (typen) organisaties genoemd. Hier kunt u niet alleen terecht voor het zoeken van een geschikte kandidaat (werving en selectie), maar ook voor andere dienstverlening (bijvoorbeeld jobcoaching of het aanvragen/regelen van benodigde voorzieningen).

In het overzicht staat ook welke organisaties landelijk dan wel regionaal werken en uit welke doelgroep(en) de kandidaten komen, die ze bemiddelen.

Klikt u op het type organisatie, dan verschijnt meer informatie over wat deze u te bieden heeft.

  (Type) organisaties   Focus   Doelgroep
UWV

landelijk
regionaal

Wajong
Werkgeversservicepunten

regionaal

Wajong
P-wet (voorheen WWB)
Re-integratie-bureaus 

landelijk
regionaal    

Wajong
P-wet (voorheen WWB)

Uitzendbureaus  

landelijk
regionaal

Wajong
P-wet (voorheen WWB)

Onbeperkt aan de slag

regionaal

Wajong
P-wet (voorheen WWB)

Locus

landelijk

P-wet (voorheen WWB)
WSW  

SW-bedrijven

regionaal

WSW

Sociale ondernemingen

regionaal

Wajong
P-wet (voorheen WWB)

Werkbedrijven

In de Participatiewet is opgenomen dat er zogenoemde Werkbedrijven komen, die de schakel vormen tussen mensen met een arbeidsbeperking én de extra banen die werkgevers voor de doelgroep hebben. Zo registreert het Werkbedrijf werkzoekenden en vacatures in één systeem en biedt men dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden. Zowel gemeenten en UWV als werkgevers- en werknemersorganisaties nemen deel aan het regionale Werkbedrijf. U kunt als werkgever terecht bij het Werkbedrijf in uw arbeidsmarktregio