U bent hier

Kennis

In deze handreiking informatie (checklist en achtergrondinfo) over wat te doen als in uw bedrijf een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt komt werken. Deze handreiking bestaat uit twee delen: een korte checklist aan de hand waarvan u kunt vaststellen of u overal aan heeft gedacht. En een...
Korte casebeschrijving van de werkwijze van Achmea bij het aan werk helpen van mensen met een beperking.
In 2026 moeten werkgevers in Nederland – ten opzichte van de nulmeting op 31-12-2012 – in totaal 125.000 extra banen beschikbaar gemaakt hebben voor mensen met een arbeidsbeperking. Hiervan moeten werkgevers in de marktsector voor 100.000 extra banen zorgen, overheidswerkgevers voor 25.000 banen.
Hier vindt u het antwoord op de vraag: Wanneer moeten werkgevers hoeveel extra banen beschikbaar gemaakt hebben voor mensen uit de doelgroep van de banenafspraak?
In dit document informatie (set begeleidingskaarten) over wat te doen als er in uw bedrijf een medewerker met psychische beperkingen en/of gedragsproblemen komt werken. Deze publicatie bevat, als aanvulling op de handreiking, een set begeleidingskaarten die u kunt gebruiken als hulpmiddel bij de...
Heeft (of neemt) u een werknemer met een beperking in dienst? U vindt de belangrijkste aandachtspunten en relevante informatie in de speciale brochures 'Een werknemer met (een beperking)'. U kunt de publicaties downloaden vanaf de website van het Kenniscentrum CrossOver (kcco) . U kunt de boekjes...
De complete tekst van het Besluit loonwaardebepaling , gepubliceerd in de Staatscourant op 20 oktober 2014
Vanuit de campagne van het Gak-fonds, 'collega's met karakter, is een ABC voor werkgevers gemaakt over medewerkers met een psychische beperking. Van de A van angst tot de Z van ziekteverzuim.
Het ‘Branchemodel inclusief werkgeven’ laat zien welke functies en taken in uw branche geschikt zijn voor mensen uit de doelgroep, geeft concrete praktijkvoorbeelden en een financiële onderbouwing. Hiermee doen directeuren, P&O-adviseurs en controllers voldoende kennis op om werk te maken van...
Tussen februari 2014 en juni 2015 is vanuit ‘Werkgevers gaan inclusief’ de pilot ‘Regelluwe regio Zwolle’ uitgevoerd. Deze brochure staat niet alleen stil bij de uitkomsten van de pilot, maar levert vooral handvatten, waarmee de Regionale Werkbedrijven (RWB’s) in de 34 andere arbeidsmarktregio’s...